Rhifau Tseiniaidd 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sero
1 Un
2 Dau
3 Tri
4 Pedwar
5 Pum
6 Chwech
7 Saith
8 Wyth
9 Naw
10 Deg
11 Un ar ddeg 十一
12 Deuddeg 十二
13 Tri ar ddeg 十三
14 Pedwar ar ddeg 十四
15 Pymtheg 十五
16 Mae un ar bymtheg 十六
17 Dau ar bymtheg 十七
18 Deunaw 十八
19 Pedwar ar bymtheg 十九
20 Ugain 二十
21 Ugain un 二十一
22 Dau ar hugain 二十二
23 Tri ar hugain 二十三
24 Pedwar ar hugain 二十四
25 Pump ar hugain 二十五
26 Ar hugain o chwech 二十六
27 Ar hugain o saith 二十七
28 Wyth ar hugain 二十八
29 Naw ar hugain 二十九
30 Mae tri deg 三十
31 Mae tri deg un 三十一
32 Mae tri deg dau 三十二
33 Mae tri deg tri 三十三
34 Mae tri deg pedwar 三十四
35 Mae tri deg pump 三十五
36 Mae tri deg chwech 三十六
37 Roedd tri deg saith 三十七
38 Tri deg wyth 三十八
39 Tri deg naw 三十九
40 Mae pedwar deg 四十
41 Mae pedwar deg un 四十一
42 Mae pedwar deg dau 四十二
43 Mae pedwar deg tri 四十三
44 Mae pedwar deg pedwar 四十四
45 Mae pedwar deg pump 四十五
46 Mae pedwar deg chwech 四十六
47 Pedwar deg saith 四十七
48 Mae pedwar deg wyth 四十八
49 Mae pedwar deg naw 四十九
50 Hanner can 五十
51 Pum deg un 五十一
52 Pum deg dau 五十二
53 Pum deg tri 五十三
54 Pum deg pedwar 五十四
55 Pum deg pump 五十五
56 Mae pum deg chwech 五十六
57 Pum deg saith 五十七
58 Pum deg wyth 五十八
59 Pum deg naw 五十九
60 Chwe deg 六十
61 Chwe deg un 六十一
62 Mae chwe deg dau 六十二
63 Mae chwe deg tri 六十三
64 Roedd chwe deg pedwar 六十四
65 Mae chwe deg pump 六十五
66 Mae chwe deg chwech 六十六
67 Roedd chwe deg saith 六十七
68 Mae chwe deg wyth 六十八
69 Chwe deg naw 六十九
70 Saith deg 七十
71 Saith deg un 七十一
72 Saith deg dau 七十二
73 Saith deg tri 七十三
74 Mae saith deg pedwar 七十四
75 Mae saith deg pump 七十五
76 Saith deg chwech 七十六
77 Mae saith deg saith 七十七
78 Saith deg wyth 七十八
79 Saith deg naw 七十九
80 Wyth deg 八十
81 Wyth deg un 八十一
82 Wyth deg dau 八十二
83 Wyth deg tri 八十三
84 Wyth deg pedwar 八十四
85 Wyth deg pump 八十五
86 Wyth deg chwech 八十六
87 Wyth deg saith 八十七
88 Wyth deg wyth 八十八
89 Wyth deg naw 八十九
90 Naw deg 九十
91 Naw deg un 九十一
92 Naw deg dau 九十二
93 Naw deg tri 九十三
94 Naw deg pedwar 九十四
95 Naw deg pump 九十五
96 Naw deg chwech 九十六
97 Naw deg saith 九十七
98 Naw deg wyth 九十八
99 Naw deg naw 九十九
100 Mae cant