Rhifau Indonesian 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sero Nol -
1 Un Satu -
2 Dau Dua -
3 Tri Tiga -
4 Pedwar Empat -
5 Pum Lima -
6 Chwech Enam -
7 Saith Tujuh -
8 Wyth Delapan -
9 Naw Sembilan -
10 Deg Sepuluh -
11 Un ar ddeg Sebelas -
12 Deuddeg Dua Belas -
13 Tri ar ddeg Tiga Belas -
14 Pedwar ar ddeg Empat Belas -
15 Pymtheg Lima Belas -
16 Mae un ar bymtheg Enam Belas -
17 Dau ar bymtheg Tujuh Belas -
18 Deunaw Delapan Belas -
19 Pedwar ar bymtheg Sembilan Belas -
20 Ugain Dua Puluh -
21 Ugain un Dua puluh satu -
22 Dau ar hugain Dua puluh dua -
23 Tri ar hugain Dua puluh tiga -
24 Pedwar ar hugain Dua puluh empat -
25 Pump ar hugain Dua puluh lima -
26 Ar hugain o chwech Dua puluh enam -
27 Ar hugain o saith Dua puluh tujuh -
28 Wyth ar hugain Dua puluh delapan -
29 Naw ar hugain Dua puluh sembilan -
30 Mae tri deg Tiga Puluh -
31 Mae tri deg un Tiga puluh satu -
32 Mae tri deg dau Tiga puluh dua -
33 Mae tri deg tri Tiga puluh tiga -
34 Mae tri deg pedwar Tiga puluh empat -
35 Mae tri deg pump Tiga puluh lima -
36 Mae tri deg chwech Tiga puluh enam -
37 Roedd tri deg saith Tiga puluh tujuh -
38 Tri deg wyth Tiga puluh delapan -
39 Tri deg naw Tiga puluh sembilan -
40 Mae pedwar deg Empat Puluh -
41 Mae pedwar deg un Empat puluh satu -
42 Mae pedwar deg dau Empat puluh dua -
43 Mae pedwar deg tri Empat puluh tiga -
44 Mae pedwar deg pedwar Empat puluh empat -
45 Mae pedwar deg pump Empat puluh lima -
46 Mae pedwar deg chwech Empat puluh enam -
47 Pedwar deg saith Empat puluh tujuh -
48 Mae pedwar deg wyth Empat puluh delapan -
49 Mae pedwar deg naw Empat puluh sembilan -
50 Hanner can Lima Puluh -
51 Pum deg un Lima puluh satu -
52 Pum deg dau Lima puluh dua -
53 Pum deg tri Lima puluh tiga -
54 Pum deg pedwar Lima puluh empat -
55 Pum deg pump Lima puluh lima -
56 Mae pum deg chwech Lima puluh enam -
57 Pum deg saith Lima puluh tujuh -
58 Pum deg wyth Lima puluh delapan -
59 Pum deg naw Lima puluh sembilan -
60 Chwe deg Enam Puluh -
61 Chwe deg un Enam puluh satu -
62 Mae chwe deg dau Enam puluh dua -
63 Mae chwe deg tri Enam puluh tiga -
64 Roedd chwe deg pedwar Enam puluh empat -
65 Mae chwe deg pump Enam puluh lima -
66 Mae chwe deg chwech Enam puluh enam -
67 Roedd chwe deg saith Enam puluh tujuh -
68 Mae chwe deg wyth Enam puluh delapan -
69 Chwe deg naw Enam puluh sembilan -
70 Saith deg Tujuh Puluh -
71 Saith deg un Tujuh puluh satu -
72 Saith deg dau Tujuh puluh dua -
73 Saith deg tri Tujuh puluh tiga -
74 Mae saith deg pedwar Tujuh puluh empat -
75 Mae saith deg pump Tujuh puluh lima -
76 Saith deg chwech Tujuh puluh enam -
77 Mae saith deg saith Tujuh puluh tujuh -
78 Saith deg wyth Tujuh puluh delapan -
79 Saith deg naw Tujuh puluh sembilan -
80 Wyth deg Delapan Puluh -
81 Wyth deg un Delapan puluh satu -
82 Wyth deg dau Delapan puluh dua -
83 Wyth deg tri Delapan puluh tiga -
84 Wyth deg pedwar Delapan puluh empat -
85 Wyth deg pump Delapan puluh lima -
86 Wyth deg chwech Delapan puluh enam -
87 Wyth deg saith Delapan puluh tujuh -
88 Wyth deg wyth Delapan puluh delapan -
89 Wyth deg naw Delapan puluh sembilan -
90 Naw deg Sembilan Puluh -
91 Naw deg un Sembilan puluh satu -
92 Naw deg dau Sembilan puluh dua -
93 Naw deg tri Sembilan puluh tiga -
94 Naw deg pedwar Sembilan puluh empat -
95 Naw deg pump Sembilan puluh lima -
96 Naw deg chwech Sembilan puluh enam -
97 Naw deg saith Sembilan puluh tujuh -
98 Naw deg wyth Sembilan puluh delapan -
99 Naw deg naw Sembilan puluh sembilan -
100 Mae cant Seratus -