Rhifau Almaeneg 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sero Null
1 Un Eins
2 Dau Zwei
3 Tri Drei
4 Pedwar Vier
5 Pum Fünf
6 Chwech Sechs
7 Saith Sieben
8 Wyth Acht
9 Naw Neun
10 Deg Zehn
11 Un ar ddeg Elf
12 Deuddeg Zwölf
13 Tri ar ddeg Dreizehn
14 Pedwar ar ddeg Vierzehn
15 Pymtheg Fünfzehn
16 Mae un ar bymtheg Sechzehn
17 Dau ar bymtheg Siebzehn
18 Deunaw Achtzehn
19 Pedwar ar bymtheg Neunzehn
20 Ugain Zwanzig
21 Ugain un Einundzwanzig
22 Dau ar hugain Zweiundzwanzig
23 Tri ar hugain Dreiundzwanzig
24 Pedwar ar hugain Vierundzwanzig
25 Pump ar hugain Fϋnfundzwanzig
26 Ar hugain o chwech Sechsundzwanzig
27 Ar hugain o saith Siebenundzwanzig
28 Wyth ar hugain Achtundzwanzig
29 Naw ar hugain Neunundzwanzig
30 Mae tri deg Dreißig
31 Mae tri deg un Einunddreißig
32 Mae tri deg dau Zweiunddreißig
33 Mae tri deg tri Dreiunddreißig
34 Mae tri deg pedwar Vierunddreißig
35 Mae tri deg pump Fϋnfunddreißig
36 Mae tri deg chwech Sechsunddreißig
37 Roedd tri deg saith Siebenunddreißig
38 Tri deg wyth Achtunddreißig
39 Tri deg naw Neununddreißig
40 Mae pedwar deg Vierzig
41 Mae pedwar deg un Einundvierzig
42 Mae pedwar deg dau Zweiundvierzig
43 Mae pedwar deg tri Dreiundvierzig
44 Mae pedwar deg pedwar Vierundvierzig
45 Mae pedwar deg pump Fϋnfundvierzig
46 Mae pedwar deg chwech Sechsundvierzig
47 Pedwar deg saith Siebenundvierzig
48 Mae pedwar deg wyth Achtundvierzig
49 Mae pedwar deg naw Neunundvierzig
50 Hanner can Fϋnfzig
51 Pum deg un Einundfϋnfzig
52 Pum deg dau Zweiundfϋnfzig
53 Pum deg tri Dreiundfϋnfzig
54 Pum deg pedwar Vierundfϋnfzig
55 Pum deg pump Fϋnfundfϋnfzig
56 Mae pum deg chwech Sechsundfϋnfzig
57 Pum deg saith Siebenundfϋnfzig
58 Pum deg wyth Achtundfϋnfzig
59 Pum deg naw Neunundfünfzig
60 Chwe deg Sechzig
61 Chwe deg un Einundsechzig
62 Mae chwe deg dau Zweiundsechzig
63 Mae chwe deg tri Dreiundsechzig
64 Roedd chwe deg pedwar Vierundsechzig
65 Mae chwe deg pump Fϋnfundsechzig
66 Mae chwe deg chwech Sechsundsechzig
67 Roedd chwe deg saith Siebenundsechzig
68 Mae chwe deg wyth Achtundsechzig
69 Chwe deg naw Neunundsechzig
70 Saith deg Siebzig
71 Saith deg un Einundsiebzig
72 Saith deg dau Zweiundsiebzig
73 Saith deg tri Dreiundsiebzig
74 Mae saith deg pedwar Vierundsiebzig
75 Mae saith deg pump Fϋnfundsiebzig
76 Saith deg chwech Sechsundsiebzig
77 Mae saith deg saith Siebenundsiebzig
78 Saith deg wyth Achtundsiebzig
79 Saith deg naw Neunundsiebzig
80 Wyth deg Achtzig
81 Wyth deg un Einundachtzig
82 Wyth deg dau Zweiundachtzig
83 Wyth deg tri Dreiundachtzig
84 Wyth deg pedwar Vierundachtzig
85 Wyth deg pump Fϋnfundachtzig
86 Wyth deg chwech Sechsundachtzig
87 Wyth deg saith Siebenundachtzig
88 Wyth deg wyth Achtundachtzig
89 Wyth deg naw Neunundachtzig
90 Naw deg Neunzig
91 Naw deg un Einundneunzig
92 Naw deg dau Zweiundneunzig
93 Naw deg tri Dreiundneunzig
94 Naw deg pedwar Vierundneunzig
95 Naw deg pump Fϋnfundneunzig
96 Naw deg chwech Sechsundneunzig
97 Naw deg saith Siebenundneunzig
98 Naw deg wyth Achtundneunzig
99 Naw deg naw Neunundneunzig
100 Mae cant Hundert