Rhifau Afrikaans 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sero Zero -
1 Un Een -
2 Dau Twee -
3 Tri Drie -
4 Pedwar Vier -
5 Pum Vyf -
6 Chwech Ses -
7 Saith Sewe -
8 Wyth Agt -
9 Naw Nege -
10 Deg Tien -
11 Un ar ddeg Elf -
12 Deuddeg Twaalf -
13 Tri ar ddeg Dertien -
14 Pedwar ar ddeg Veertien -
15 Pymtheg Vyftien -
16 Mae un ar bymtheg Sestien -
17 Dau ar bymtheg Sewentien -
18 Deunaw Agtien -
19 Pedwar ar bymtheg Negentien -
20 Ugain Twintig -
21 Ugain un Twintig -
22 Dau ar hugain Twee en twintig -
23 Tri ar hugain Drie en twintig -
24 Pedwar ar hugain Vier en twintig -
25 Pump ar hugain Vyf en twintig -
26 Ar hugain o chwech Ses en twintig -
27 Ar hugain o saith Sewe en twintig -
28 Wyth ar hugain Twintig -
29 Naw ar hugain Nege en twintig -
30 Mae tri deg Dertig -
31 Mae tri deg un Dertig een -
32 Mae tri deg dau Twee en dertig -
33 Mae tri deg tri Drie en dertig -
34 Mae tri deg pedwar Dertig vier -
35 Mae tri deg pump Vyf en dertig -
36 Mae tri deg chwech Ses en dertig -
37 Roedd tri deg saith Sewe en dertig -
38 Tri deg wyth Agt en dertig -
39 Tri deg naw Dertig nege -
40 Mae pedwar deg Veertig -
41 Mae pedwar deg un Een en veertig -
42 Mae pedwar deg dau Veertig twee -
43 Mae pedwar deg tri Veertig drie -
44 Mae pedwar deg pedwar Veertig vier -
45 Mae pedwar deg pump Vyf en veertig -
46 Mae pedwar deg chwech Ses en veertig -
47 Pedwar deg saith Veertig sewe -
48 Mae pedwar deg wyth Agt en veertig -
49 Mae pedwar deg naw Veertig nege -
50 Hanner can Vyftig -
51 Pum deg un Vyftig een -
52 Pum deg dau Twee en vyftig -
53 Pum deg tri Vyftig drie -
54 Pum deg pedwar Vier en vyftig -
55 Pum deg pump Vyf en vyftig -
56 Mae pum deg chwech Vyftig ses -
57 Pum deg saith Sewe en vyftig -
58 Pum deg wyth Agt en vyftig -
59 Pum deg naw Vyftig nege -
60 Chwe deg Sestig -
61 Chwe deg un Een en sestig -
62 Mae chwe deg dau Twee en sestig -
63 Mae chwe deg tri Sestig drie -
64 Roedd chwe deg pedwar Sestig vier -
65 Mae chwe deg pump Vyf en sestig -
66 Mae chwe deg chwech Sestig -
67 Roedd chwe deg saith Sestig sewe -
68 Mae chwe deg wyth Sestig agt -
69 Chwe deg naw Sestig nege -
70 Saith deg Sewentig -
71 Saith deg un Sewentig -
72 Saith deg dau Twee en sewentig -
73 Saith deg tri Sewentig drie -
74 Mae saith deg pedwar Vier en sewentig -
75 Mae saith deg pump Vyf en sewentig -
76 Saith deg chwech Sewentig ses -
77 Mae saith deg saith Sewe en sewentig -
78 Saith deg wyth Sewentig agt -
79 Saith deg naw Sewentig nege -
80 Wyth deg Tagtig -
81 Wyth deg un Tagtig een -
82 Wyth deg dau Twee en tagtig -
83 Wyth deg tri Drie en tagtig -
84 Wyth deg pedwar Vier en tagtig -
85 Wyth deg pump Vyf en tagtig -
86 Wyth deg chwech Ses en tagtig -
87 Wyth deg saith Sewe en tagtig -
88 Wyth deg wyth Agt en tagtig -
89 Wyth deg naw Nege en tagtig -
90 Naw deg Negentig -
91 Naw deg un Negentig een -
92 Naw deg dau Negentig twee -
93 Naw deg tri Negentig drie -
94 Naw deg pedwar Negentig vier -
95 Naw deg pump Negentig vyf -
96 Naw deg chwech Negentig ses -
97 Naw deg saith Negentig sewe -
98 Naw deg wyth Negentig agt -
99 Naw deg naw Negentig -
100 Mae cant Een honderd -